Uitgebreide visie

Uitgebreide visie

 

Wat anderen vertellen…

Ik werk met de wetenschap dat alle antwoorden in jezelf te vinden zijn. Dat is niet iets wat ons geleerd is. In onze jeugd besluiten we vaak onbewust te gaan varen op kennis en op de koers van anderen. Want ons is geleerd dat anderen het beter weten, door hoe onze ouders ons opvoedden, door de manier van onderwijs wat ons aangeboden is, door de beelden die de media ons voorschotelen over wanneer je er bij hoort en succesvol bent.

We leren niet meer door ervaringen op te doen op basis van onze eigen keuzes, maar op basis van adviezen van anderen. De ervaringen die we dan hebben, zijn moeilijk om van te leren want we zijn afgesloten van ons zelf en begrijpen daardoor vaak niet wat er werkelijk gebeurt. Ervaring op ervaring stapelt zich op in ons innerlijk, in ons lijf wat het nog moeilijker maakt onze werkelijke ik te leren kennen. We kunnen niet meer op ons zelf vertrouwen (als in op je ‘Zelf’ vertrouwen). We raken er steeds verder van verwijderd.

 

Zelfvertrouwen

Je ziet vaak dat er problemen ontstaan met het zelfvertrouwen, het ‘verdwijnt’ of krijgt een andere dimensie. Niet vertrouwen op jezelf omdat je jezelf kent of weet wat er in jezelf afspeelt, maar het is verworden tot een innerlijke houding van jezelf goed vinden doordat je een rol speelt die de samenleving je voorspiegelt. Hier ontleen je jouw zekerheid aan. Het geeft een gevoel van controle en veiligheid. Maar niets is minder waar. Van binnen blijft het knagen, blijft er onzekerheid, heerst er een gevoel van “is dit het nou”.

 

Wie ben je zelf?

We weten nauwelijks nog wie we zijn, wat onze kwaliteiten zijn, waar onze grenzen liggen, wat goed voor ons is. We hebben ons voor onze bron afgesloten.

‘Afgesloten zijn’ vertelt eigenlijk wat er gebeurt. Je sluit jezelf af waardoor je energie niet meer kan doorstromen. Je handelt niet meer vanuit je eigenheid, je natuurlijke staat van zijn. Doordat je niet meer authentiek handelt verzet jouw systeem zich er tegen. Blokkades worden opgeworpen die aanvankelijk makkelijk (onbewust) omzeild worden omdat we als mens van nature creatief zijn. Tot er een moment komt dat dit niet meer mogelijk is en je geconfronteerd wordt met onaangename situaties als lichamelijke klachten (pijnplekken, burn-out, lusteloos, overspannen) of dat beseft dat je steeds in dezelfde (onaangename) soort situaties terechtkomt waar je niet vanaf lijkt te kunnen komen. Voorbeelden hiervan zijn: nu heb ik alweer een baas die…, het lijkt wel alsof het me nooit lukt om…, ik heb geen idee waarom ik telkens weer een partner tref die…

 

Ik help je de sleutel te vinden

Het uitgangspunt van mijn begeleiding is dat je zelf de sleutel tot herstel in handen hebt. De antwoorden liggen bij en in jezelf. De weg er naartoe is dus terugkeren bij jezelf, bij jouw lijf, jouw gedachtes, jouw inspiratie, jouw grenzen en jouw behoeftes. Ik help je weer toegang te krijgen zodat er helderheid ontstaat en je de weg terug kunt inslaan.

Soms blijkt dat er iets is wat het contact met je bron tegengaat. Samen kijken we wat dit is en hoe dit blokkerende stuk ongedaan gemaakt kan worden, waardoor de energie hernieuwd kan doorstromen.

 

Afgestemde aanpak, regie ligt bij jou

Ik zet je in je kracht, ik laat je al doende je stappen tot herstel/verbetering doormaken waarbij het voor mij belangrijk is dat je niet afhankelijk van mij wordt, maar dat je kapitein blijft over je eigen schip. Jij houdt de regie en ik help je die regie te versterken door tools en hulpmiddelen aan te bieden die helpen in je proces.

 

Ieder mens is uniek. Afhankelijk van jouw vraag en de situatie die je daarbij schetst, kijk ik op welke manier ik je het beste kan helpen. Hoewel de kern bestaat uit “terug naar jezelf” bepaalt wat we op dit pad tegenkomen mede welke middelen ik in overleg met jou inzet om je te begeleiden.